Det finnes mange definisjoner av Yogaterapi, men i hovedsak handler Yogaterapi om å benytte alle verktøyene Yogaen byr på for å behandle symptomer og sykdommer. I Yogaterapien ser man helhetlig på mennesket og inkluderer alt fra livsstil til spesifikke Yogaposisjoner og pustemønster i behandlingen. Det forsøkes også å finne roten til symptomene og behandle denne, i stedet for kun å lindre symptomene.

Yogaterapi har vist seg å ha god effekt på en lang rekke sykdommer, blant annet utmattelse/fatigue, kroniske smerter, fordøyelsesproblemer, hodepine/migrene, problemer med hormoner og metabolisme, insomnia/søvnforstyrrelser, angst, depresjon og fobier for å nevne noe.

I Yogaterapien er pusten og meditasjon i høysete, og ved å jobbe aktivt med ulike pusteøvelser kan nervesystemet og hele kroppens balanse reguleres. Mange sykdommer starter nettopp som en ubalanse i pust og nervesystem, og derfor har dette et stort fokus i Yogaterapien.

Det benyttes også enkle, myke oppvarmende øvelser kombinert med pusteteknikk for å stimulere ledd og muskler i kroppen. Dette er noe alle kan klare å utføre, og all terapi tilpasses individnivå.

Hos oss vil du bli møtt av høy kompetanse godkjent av International Assosciation of Yoga Therapy fra Paramanand Institute for Yoga Sciences and Resarch in Indore, India, blandet med teknikker kjent fra MediYoga.