Vurder på en skala fra 1-10, der 10 er mest, under utførelse av Yogaterapien siste uke:

Har du opplevd følgende under praksisen?

Øyne for det meste åpne eller lukkede under praksisen
ÅpneLukkede

Varighet på daglig praksis i minutter

Egen opplevelse/kommentar