Tui Na massasje og akupunktur

Vi er veldig glade for å ha fått Trine Hesselberg med på laget! – Trine har en solid bakgrunn med bachelorgrad i akupunktur fra Norges Helsehøyskole og  blant annet praksis fra Nanjing University of TCM i Kina.

Book behandling

Tui Na Massasje
Tui (skyve) Na (gripe) er en kinesisk medisinsk massasje som bygger på de samme prinsippene som klassisk akupunktur.

Gjennom et sett av gripe, trykke og rulleteknikker kan behandler stimulere kroppens energibaner slik at energien igjen beveges fritt i meridianbanene og musklene. Massasjen går ut på å få i gang energiflyten i meridianen og bedre balansen i kroppen

Pasientene behandles med klærne på. Behandlingen brukes både for akutte og kroniske smerter og muskelskader, samt for å senke stress og anspenthet som har satt seg i kroppen.

Akupunktur
Akupunktur er en del av den tradisjonelle kinesiske medisin. Den har sine røtter langt tilbake i gamle Østen. Tradisjonell kinesisk medisin brukes både i behandling av langvarige og kortvarige smerte-/sykdomstilstander, samt i forebyggende behandling. Sykdommer og smertetilstander kan skyldes en ubalanse i kroppen.

Akupunktøren så på kroppen og mennesket som en helhet hvor alle organer er bundet sammen gjennom et komplekst nettverk av energibaner, såkalte meridianer. I vestlig medisin kan disse meridianbanene sammenlignes med nettverket av blodårer, nervebaner og muskelfascia. På disse banene finner vi de ulike akupunkturpunktene som benyttes i behandling.

Kopping
Øker blodsirkulasjonen i hud, vev og muskler. Dette gjøres ved å skape et vakuum i glasskopper som man setter på forskjellige områder på kroppen.